logo

 

/

Informasjon om vassmåleravlesning

Velkommen til kommunen si sida for registrering av målarstand for vassmålarar 2017.
Avlesinga for 2017 er nå avslutta.
Dersom du ikkje har fått registrert avlesinga for 2017, ta kontakt på telefon 51776047 eller 51776103.