/ Logg inn

Informasjon om vannmåleravlesning

Det er nå åpnet for årets vannmåleravlesning for kommunen.
Du kan registrere dine avlesninger i perioden 1.6.2008 til 31.01.2009.
Avlesningen gjelder for 2 kvartal 2008.
Du kan registrere flere ganger, men det er den siste avlesningen som blir den gjeldene.Kun en avlesning pr dag.

Logg på med brukernavn (kundeid) og passord (målernummer). Disse opplysningen finner du på ditt vannmålerskjema. Ta kontakt med heldesk@enkommune.no
Dette er en test